Samarbeid

Samarbeid/spons

Landstreff Fredriksten sponser og har samarbeid med 40 russebusser og like mange vans og vandregrupper hvert år. Går du på videregående og planlegger en russegruppe eller allerede er på en russegruppe, så anbefaler vi at du sender oss en kort mail med litt informasjon om gruppen. Hva slags gruppe er dere, hvor kommer dere i fra (skole/sted) og hvor mange er dere.

Merk mailen med ”Samarbeid/spons” og send til salg@l-f.no.