Kåringer

Interiør:

 

Årets interiør er den bussen som har det totalt sett det beste interiøret i bussen. Det går på totalinntrykk, hvordan konseptet formidles igjennom interiør, utførelse/utforming med materialer og farger. Spesielle tekniske løsninger / finesser er et pluss. Det må være en link opp i mot konseptet til bussen. Påmelding til kåringene kan gjøres ved å sende en e-post til kaaringer@l-f.no med nødvendig info som hvilke kåringer dere ønsker å delta i, navn og logo på bussen og hvor i landet dere kommer fra.

Eksteriør:

 

Årets eksteriør er den bussen som har det totalt sett beste eksteriøret på bussen. Det går på totalinntrykk, hvordan konseptet formidles utvendig på bussen, utførelse/utforming med materialer og farger. Det må være en link opp i mot konseptet til bussen. Påmelding til kåringene kan gjøres ved å sende en e-post til kaaringer@l-f.no med nødvendig info som hvilke kåringer dere ønsker å delta i, navn og logo på bussen og hvor i landet dere kommer fra.

Live:

 

Går til den bussen som skaper best liv på treffet både inne og utenfor bussen, samt opptrer positivt og inkluderende ovenfor alle medruss. Påmelding til kåringene kan gjøres ved å sende en e-post til kaaringer@l-f.no med nødvendig info som hvilke kåringer dere ønsker å delta i, navn og logo på bussen og hvor i landet dere kommer fra.

Låt:

 

Må være fengende og lett å synge med på. En typisk vinner er den som fyller dansegulvet. Påmelding til kåringene kan gjøres ved å sende en e-post til kaaringer@l-f.no med nødvendig info som hvilke kåringer dere ønsker å delta i, navn og logo på bussen og hvor i landet dere kommer fra. I denne kåringen er det også nødvendig med en link til låta på enten Spotify eller SoundCloud.

Årets buss:

 

Den beste bussen totalt sett. Interiør, eksteriør, live og låt er med i denne kåringen. Det som er like viktig er at dere er positive og inkluderende ovenfor deres medruss. Påmelding til kåringene kan gjøres ved å sende en e-post til kaaringer@l-f.no med nødvendig info som hvilke kåringer dere ønsker å delta i, navn og logo på bussen og hvor i landet dere kommer fra.

Årets van:

 

Årets van:  Årets van er den vans som totalt sett er best på interiør, eksteriør, lys/lyd og konsept.
Et pluss om gruppen lager bra liv i og rundt sin van. Påmelding til kåringen av årets van kan gjøres ved å sende en e-post til kaaringer@l-f.no med nødvendig info som navn og logo på vanen og hvor i landet dere kommer fra.

Årets konsept:

 

Her vektlegges logo/konsept, eventuell låt og at gruppen er positive og inkluderende ovenfor medruss. Påmelding til kåringene kan gjøres ved å sende en e-post til kaaringer@l-f.no med nødvendig info som hvilke kåringer dere ønsker å delta i, navn og logo på bussen og hvor i landet dere kommer fra.

Årets lyd:

 

Vinner av årets lyd er den som har det fineste lydbildet med kombinasjon av lydstyrke og lydkvalitet. Påmelding til kåringene kan gjøres ved å sende en e-post til kaaringer@l-f.no med nødvendig info som hvilke kåringer dere ønsker å delta i, navn og logo på bussen og hvor i landet dere kommer fra.